Jkullen

J-kullen

Nu är vi 6 veckor

Blå 5v

Brun 5v

Grön 5v

Lila 5v

Ljusblå 5v

Nu är vi 5 veckor

Svart 5v

Beige5v

Grå 5v

Gul 5v

Röd 5v

Nu är vi 4 veckor.

Nu är vi 3 veckor.

Vi är nu tvåveckor

En vecka är vi nu.