Gkullen2016

SE16504/2016Ana-Faro's Gusto Da Fazenda Amorosa   H  ED ua HD C

SE16505/2016Ana-Faro's Galan Da Fazenda Amorosa   H  ED ua HD B

SE16506/2016Ana-Faro's Grim Da Fazenda Amorosa H

SE16507/2016Ana-Faro's Gared Da Fazenda AmorosaH
SE16508/2016Ana-Faro's Garem Da Fazenda AmorosaH

SE16509/2016Ana-Faro's Gotal Da Fazenda Amorosa  H

SE16510/2016Ana-Faro's Ginja Da Fazenda Amorosa  T  RLD N , RLD F , RLD A FLERA CERT GENOMFÖRD BPH ED ua HD A

SE16511/2016Ana-Faro's Grace Da Fazenda Amorosa  T  ED ua HD A

SE16512/2016Ana-Faro's Ginny Da Fazenda Amorosa  T  ED ua HD A

SE16513/2016Ana-Faro's Gry Da Fazenda Amorosa   T GENOMFÖRD BPH  ED ua HD B

SE16514/2016Ana-Faro's Gipsy Da Fazenda Amorosa  T  HD B


Glädje och
stolthet

Följ oss

Arbete
och
sundhet