Vattenarbete


Vattenprov för Portugisisk vattenhund

 

Historiskt ursprung

 

Den portugisiska vattenhunden har under många hundra år varit en arbetande hund på fiskebåtar i Portugal och varit till stor hjälp för fiskebefolkningen.

 

Det ursprungliga användandet av hundar på och omkring fiskebåtar har minskat i takt med den tekniska utvecklingen.

 

Vattenprovet har som mål att anknyta till det arbete som denna ras har utfört.

 

Målet med vattenprov

 

 • Att ta fram och bedöma de karaktärsdrag som finns naturligt hos den portugisiska vattenhunden.
 • Att förbättra rasens egenskaper gällande vattenarbete.
 • Att väcka och utöka intresset för vattenprov hos hundägare inom rasen.

 

Att tänka på i de olika momenten vid ett vattenprov

 

 • Aldrig ha halsband eller koppel under utförande av prov i vatten. Det kan lätt trassla in hunden eller fastna i något och utgör därför en fara för hunden.
 • Aldrig ha flytväst på hunden då en del av vattenprovet utförs under vattenytan.
 • Sele kan användas i nivå III för att hjälpa hunden upp i båten.

 

Personer och utrustning som ska finnas på plats vid ett vattenprov

 

 • En domare, en sekreterare och i nivå III en figurant.
 • Flytande apportbock
 • Flytrep/nät, 2 m långt
 • Sjunkobjekt för apportering under ytan
 • Flytbojar minst 2 st med dragg för markering av banan i vattnet
 • Flagga för markering av startpunkt.
 • Båt
 • Plastband för markering av tävlingsområdet
 • Tidtagarur

 

Klassindelning, 3 nivåer

 

Nivå I: anlagstest

Nivå II: öppenklass 1

Nivå III: öppenklass 2

De olika nivåerna består i sig av 3 st delmoment indelat A-C

Åldersindelning: junior 6-12 månader, övriga 12 månader och uppåt

 

Poängutdelning

 

Excellent: 45 poäng eller mer

Very good: 35-44 poäng

Good: 25-34 poäng

Not qualified: 24-15 poäng eller mindre

 

För uppflytt till nästa nivå krävs minst tre excellentresultat på den lägre nivån samt att det gått minst ett år från datumet då det första excellentresultatet erövrades.

 

Exempel: Hund 1 tar sitt första Excellent 6/6 2015 i nivå I, sitt andra excellent 7/7 2015 och sitt tredje Excellent 8/8 2015. Hund 1 får då gå upp och börja tävla Nivå II tidigast 6/6 2016.

Det finns ingen gräns för hur många excellent en hund får erövra under ett och samma år.

Ettårsregeln beror på att hunden behöver tid att på sig att träna in momenten i den högre nivån, särskild vikt läggs här vid dykmomentet.

 

Nivå I

 

Moment A

 

Simning (hastighet)

 

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten.

På kommando av föraren simmar hund och förare ut runt triangelbanan dvs. minst 15 meter ut till boj nr 1, fortsätter sedan 15 meter till boj nr 2 och sedan in till målpukten. Hunden sätter sig först framför föraren, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Detta moment har som mål att återskapa vattenhundens funktion som kurir mellan båtar. Domaren utvärderar hundens temperament och karaktär inför vattnet och dess simteknik (hastighet och simsätt).

Tiden mellan bojarna mäts och jämförs med de hundar som deltar vid provtillfället.

Poäng 1-5 utdelas till de fem snabbaste ekipagen, 5 poäng till den snabbaste, därefter utdelas poäng i fallande ordning.

Hund som inte går i vattnet eller som inte kommer förbi första bojen blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Här bedöms:

Beteende inför vattnet: 0-5 poäng

Hastighet runt banan:0-5 poäng

Simstil och rytm: 0-5 poäng

Lydnad i vattnet och på land:0-5 poäng

 

Moment B

 

Apportering av flytapport

 

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten.

Föraren kastar ut apporten mitt emellan de båda bojarna.På kommando ska hunden apportera föremålet och sedan simma till stranden med apporten i munnen. Avlämnande av apporten gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Hunden får släppa apporten en gång när den kommit upp ur vattnet för att skaka sig om hunden därefter direkt plockar upp apporten och fortsätter till föraren.

Detta moment syftar till att återskapa vattenhundens funktion på fiskebåten som innebar att hämta objekt som fallit överbord.

Domaren bedömer hur hunden hämtar objektet, simkunskaper med objektet i munnen och överlämnande av apporten till föraren.

 

Här bedöms:

Apportens landningspunkt:.0-5 poäng

Hur hunden greppar apporten:0-5 poäng

Avlämnande av apporten:0-5 poäng

Lydnad i vatten och på land: 0-5 poäng

 

Moment C

 

Apportering av objekt under ytan

 

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. På domares signal går ekipaget ut i vattnet till dess att hunden börjar simma.

Föraren släpper ner sjunkapporten framför hunden och flyttar sig sedan en bit från hunden utan att stå ivägen för domaren. Hunden ska nu under ytan med hela huvudet för att hämta apporten.

Apporten ska ligga mellan 0,3-0,5 meter under ytan och hunden ska inte nå botten med benen, den ska simma. Föraren återvänder skyndsamt till startpunkten. Hunden simmar till stranden med apporten i munnen.

Avlämnande av apporten gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Detta moment syftar till att återskapa vattenhundens funktion på fiskebåten som innebar att hämta objekt som fallit överbord och hamnat under vattenytan.

Domaren bedömer hur hunden förbereder sig före dykningen.

Här bedöms:

Förberedelse, uppmärksamhet och sätt att dyka: 0-5 poäng

Apport resultat: 0-5 poäng

Leverering av apport: 0-5 poäng

Lydnad i vatten och på land: 0-5 poäng

 

Nivå II

 

Moment A

 

Simning under minst 2 minuter

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. På kommando av föraren ska hunden gå i vattnet och simma med föraren under minst 2 minuter. Momentet genomförs längs med stranden och inom synhåll för domaren. På signal från funktionär återvänder ekipaget till startpunkten .

Hunden sätter sig först framför föraren, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Här bedöms:

Beteende inför vattnet: 0-5 poäng

Simstil, rytm och hastighet: 0-5 poäng

Momentets helhet: 0-5 poäng

Lydnad:0-5 poäng

 

 

Moment B

 

Apportering av båtlina med flöten på (simulering av fiskenät)

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. Föraren kastar ut båtlinan med flöten mitt emellan bojarna. På kommando hämtar hunden båtlinan och simmar sedan till stranden med båtlinan i munnen. Avlämnande av båtlinan gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Hund som släpper båtlinan i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Här bedöms:

Apportens landningspunkt:.0-5 poäng

Hur hunden greppar apporten:0-5 poäng

Avlämnande av apporten:0-5 poäng

Lydnad i vatten och på land: 0-5 poäng

 

Moment C

 

Djupdykning med sjunkande apport

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid vid startpunkten. På domarens signal går ekipaget ner till vattenkanten. Föraren kastar ut apporten mitt emellan bojarna och på ett djup av minst en meter.

På förarens kommando hämtar hunden apporten genom att dyka ner under ytan med hela kroppen. Hunden simmar sedan till stranden med apporten i munnen.

Avlämnande av apporten gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Här bedöms:

Förberedelse, uppmärksamhet och sätt att dyka: 0-5 poäng

Apportresultat: 0-5 poäng

Leverering av apport: 0-5 poäng

Lydnad: 0-5 poäng

 

 

Nivå III

Moment A

Simning på kommando mellan båt- land- båt

Det här momentet genomförs på en bana mellan land och en ankrad båt ca 20 meter ut i vattnet. Här krävs förutom föraren i båten även en figurant på land.

Hunden hoppar på förarens kommando ur båten och simmar in till figuranten på land.

Hunden sätter sig framför figuranten som ger hunden en apport i munnen, hunden simmar tillbaka till föraren på båten med apporten.

Avlämnandet av apporten kan ske ett på två sätt.

Alternativ 1: Hunden avlämnar apporten i förarens hand simmande bredvid båten, föraren lyfter sedan upp hunden i båten.

Alternativ 2: Hunden går upp på båten via en ramp och avlämnar apporten i handen på föraren.

Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet

 

Här bedöms:

Hur hunden hoppar av båten och ner i vattnet, simstil och rytm: 0-5 poäng

Kapacitet att behålla rytmen i vattnet: 0-5 poäng

Avlämning av apport: 0-5 poäng

Lydnad i vattnet och på land: 0-5 poäng

 

 

Moment B

Hämta ett fiskenät från båt

När nätet placerats i position av funktionär sitter hunden i båten med föraren.

Nätet placeras 10 meter från båtens akter.

På förarens kommando hämtar hunden nätet. Hunden ska hoppa från båten, simma utan att tveka eller ändra kurs och hämta nätet.

Avlämnandet av nätet kan ske på två sätt.

Alternativ 1: Hunden avlämnar nätet i förarens hand simmande bredvid båten, föraren lyfter sedan upp hunden i båten.

Alternativ 2: Hunden går upp på båten via en ramp och avlämnar nätet i handen på föraren.

Hund som släpper nätet i vattnet blir diskvalificerad i momentet.

 

Här bedöms:

Hur hunden hoppar i vattnet från båt och markerar objektets position: 0-5 poäng

Hur hunden hämtar nätet: 0-5 poäng

Avlämnande av nätet: 0-5 poäng

Lydnad i vattnet och på land: 0-5 poäng

 

 

Moment C

Djupdykning från båt med sjunkande apport

Hunden sitter i båten när föraren kastar ut apporten ca 2 meter från båten.

Apporten ska ligga på ett djup av minst 1,5 meter under vattenytan.

På förarens kommando ska hunden hoppa från båten, dyka och hämta upp apporten.

Avlämnandet av apporten kan ske ett på två sätt.

Alternativ 1: Hunden avlämnar apporten i förarens hand simmande bredvid båten, föraren lyfter sedan upp hunden i båten.

Alternativ 2: Hunden går upp på båten via en ramp och avlämnar apporten i handen på föraren.

Hund som släpper apport i vattnet blir diskvalificerad i momentet.

Här bedöms:

Hur hunden hoppar i vattnet från båt och dyksätt: 0-5 poäng

Apporteringsresultat: 0-5 poäng

Avlämnande av apporten: 0-5 poäng

Lydnad i vattnet och på land: 0-5 poäng